Vrtání studní

Provádíme vrtání studní od 160 mm až do 270 mm (průměr vrtu bez pažení). Poté vrt vystrojujeme atestovanými pažnicemi.

Zajistíme hydrogeologický posudek  a  stavební povolení.
Provádíme: čištění vrtů a jejich desinfekci, na vrtu zajistíme dokončovací práce.
Doporučíme vhodnou technologii na zhotovení vrtu (viz Technologie vrtání)
 
Pažíme vložkou PVC s atestem na styk s pitnou vodou o průměru 160 mm. Mezikruží je zasypáno štěrkem. Poté je horní část vrtu utěsněna jílem.(Bentonit)

 

Technologie vrtání Vrt studny

Vrtání studní provádíme dvěma způsoby:

Pokud je podloží pevná hornina, vrtáme rotačně příklepovou vrtačkou o průměru korunky 155 – 205 mm. Pažíme vložkou PVC s atestem na styk s pitnou vodou o průměru 125, 140, nebo 160 mm. Vrchní nesoudržný pokryv vrtáme korunkou 190, nebo 240  mm. a vložkujeme pažnicí 160 mm, nebo 200 mm. Tím zabráníme vnikání povrchové vody a nečistot do vrtu.
Vrt je v aktivní části zaštěrkován a poté utěsněn bentonitem.

Pokud je podloží jílovité, hlinité nebo písčité, používáme vrtání nárazovou technikou. (FRIKSA) Šířka vrtu je v tomto případě    250 – 270 mm. Pažíme vložkou PVC s atestem na styk s pitnou vodou o průměru 160 mm. Mezikruží je zasypáno štěrkovou drtí. Poté je horní část vrtu utěsněna jílem.